35 C
Novi Sad
четвртак, 18 јула, 2024

Crowdinvesting – šansa za pokretanje zelenih biznisa

Milovan Popović, managing partner kompanije BDO Srbija, predstavlja prvu crowdinvesting platformu Ventu.rs u Srbiji, koju je ova uspešna revizorska kuća pokrenula zajedno sa partnerima. Ventu.rs omogućava pojedincima ili preduzećima koja imaju kvalitetne ideje za započinjanje ili rast biznisa da obezbede neophodne investicije na jednostavan i inovativan način. Obezbeđivanje finansijskih sredstava za pokretanje inovativnih „zelenih“ biznisa je često nepremostiva prepreka za ljude sa preduzetničkim duhom, pa samim tim ova platforma može da pruži podsticaj razvoju širokog spektra start up projekata ili projekata postojećih preduzeća u oblasti zaštite životne sredine, zelene proizvodnje, cirkularne ekonomije. 

Na koji način funkcioniše sama platforma, i u kojoj meri se ovaj način finansiranja razlikuje od klasičnih bankarskih kredita?

Platforma spaja kompanije u potrazi za finansiranjem sa jedne, i veliki broj investitora koji žele da investiraju relativno male iznose, sa druge strane. Uloga platforme je da taj proces ustroji tako što će postaviti jasna pravila, kriterijume i procedure, ali ih i dosledno sprovoditi i nadgledati ostale učesnike.

Razlike u odnosu na bankarske kredite se mogu podeliti u tri kategorije:

 • Pravne: kredit mogu davati isključivo banke, dok se u slučaju grupnog investiranja putem Ventu.rs platforme radi o zajmu. Osnovna razlika između kredita i zajma (osim što kredite izdaju isključivo banke) je u obračunavanju kamate na kamatu, koje kod zajmova zakonom nije dozvoljeno.
 • Finansijske:
  • Kompanije koje postoje manje od 2 godine jako teško mogu da dobiju kredit od banke, bez obzira na njihov kvalitet;
  • Ročnost bankarskih kredita je najčešće daleko kraća od zajmova koji se dobijaju putem Ventu.rs platforme;
  • Kod finansiranja putem Ventu.rs platforme ne traže se klasična sredstva obezbeđenja kao što su menice, zaloge i slično;
  • Kod ugovora koji se sklapaju putem naše platforme postoji fleksibilnost u vidu odlaganja kamate i rate (naravno, ograničeno ročnošću kredita), u slučaju da bi plaćanje u datom trenutku ugrozilo opstanak kompanije.
 • Marketinške:
  • Prikupljanje novca putem naše platforme donosi veliki publicitet koji za male biznise može biti jako značajan.
  • Kampanja prikupljanja finansiranja putem platforme je odličan test za ideje preduzetnika, što je za male kompanije bez budžeta za velika marketinška istraživanja jako korisno. Ukoliko ne postoji interesovanje investitora, možda za to postoji jako dobar razlog. U tom slučaju kompanija možda bude upozorena da neke investicije ne bi trebalo preduzimati.
  • Najvažniji marketinški efekat svakako je stvaranje zajednice investitora koji vremenom postaju najverniji kupci, promoteri i brend ambasadori, jer i sami za to imaju finansijski interes.

Da li postoje neka ograničenja u pogledu visine traženih sredstava i koje su mere obezbeđenja za investitore spremne da ulože sredstva putem ventu.rs?

Formalna ograničenja u pogledu visine traženih sredstava ne postoje, ali treba biti realan u smislu koliko novca je moguće prikupiti u jednoj kampanji. Ne treba se odlučivati na ovakav vid finansiranja ukoliko je iznos potrebnih sredstava previsok tj. malo je verovatno da će biti dostignut.

Klasične mere obezbeđenja koje primenjuju banke, kod Ventu.rs ne postoje, ali primenjuju se druge metode. Ventu.rs radi vrlo detaljne poslovne, finansijske, pravne i poreske analize svake kompanije koja želi da koristi našu platformu. Pored detaljnih provera, svaka kompanija može izaći na platformu samo u slučaju da iz sopstvenog okruženja uspe da prikupi 40% traženog iznosa. Ideja je da svakoga od nas najbolje poznaju ljudi iz sopstvenog okruženja (porodica, prijatelji, poslovni partneri) i ukoliko oni nisu spremni da investiraju, onda nešto najčešće nije u redu. Sa druge strane, pretpostavka je da će se svaki preduzetnik osećati dodatnu obavezu, ako su njegovi najbliži investirali.

Koliko je crowdinvesting razvijen u svetu i koji su rezultati prve realizovane kampanje u Srbiji?

Crowdinvesting je jedan od najrazvijenijih izvora alternativnog finansiranja u svetu. Rezultat prve kampanje u Srbiji je uspešna kampanja kompanije Bubaja d.o.o. (koja stoji iza brendova Zdrawo slatko i RO!) prilikom koje je prikupljeno 50.000 EUR od 73 investitora.

Šta bi masovnija primena crowdinvestinga donela privredi u Srbiji?

Masovnija primena bi omogućila pouzdan izvor finansiranja za mlade, inovativne kompanije koje žele da finansiraju sopstveni rast. Sa druge strane, crowdinvesting bi postao legitimna opcija za investitore, koji bi jedan deo svog portfolija mogli da ulože u mlade i perspektivne domaće kompanije.

Koji se sektori najbolje uklapaju u profil idealnog kandidata?

Najbolje se uklapaju sektori čiji su proizvodi lako dostupni ili barem razumljivi široj publici. Ukoliko nešto možete da probate, mnogo ćete lakše potvrditi da je proizvod dobar i da li vredi investirati u proizvođača. Međutim, crowdinvesting može biti jako dobar način finansiranja i za one koji se obraćaju investitorima koji ulažu iz razloga koji nisu isključivo finansijske prirode (žensko preduzetništvo, ekologija, socijalno preduzetništvo itd.).

U kojoj meri bi projekti koji imaju značajnu ekološku komponentu bili atraktivni investitorima, ukoliko je reč o inovativnim biznisima sa potencijalnim rizicima?

To je pre svega pitanje za investitore, a ne za nas kao platformu. Ipak, možemo reći da je naše mišljenje da takvo interesovanje postoji, ali i to zavisi od konkretnog slučaja. Što se rizika tiče, on je svojstven za sve industrije, a ne samo one sa ekološkom komponentom. Ukoliko investitori procene da je rizik u razumnim merama i da je prinos dovoljno visok da opravda preuzimanje takvog rizika, ne vidimo razlog da interesovanja ne bude.

Da li bi potencijalni investitori imali dodatni motiv da svojim ulaganjima pomognu razvoj biznisa koji doprinosi zaštiti životne sredine, i na koji način ovo može da koristi unapređenju imidža preduzeća koja bi se odlučila na ovakav vid podrške razvoju „zelenom“ biznisu u Srbiji?

To je ponovo pitanje za investitore, ali mi verujemo da takvih, nefinansijskih motiva ima kod svakog projekta. Što se koristi za preduzeća tiče, on se pre svega ogleda u građenju zajednice investitora koji imaju interes da to preduzeće podrže. Pored toga, sama priprema kampanje i kasnije izveštavanje prema investitorima kompaniju podstiče da posluje planski, strukturirano i transparentno, što je dugoročno za nju od velike koristi.

 Da li crowdinvesting može da se koristi za razvoj komplementarnih biznisa, odnosno da bude alat za razvoj biznisa samih investitora? Kao primer  – da li preduzeće koje, recimo, ima problem da obezbedi uslugu preuzimanja industrijskog otpada na teritoriji na kojoj posluje može putem Ventu.rs da investira u razvoj sakupljačke firme koja bi joj tu uslugu obezbedila? 

Svakako. Takav model je zapravo i jako poželjan, jer bi kompanija-investitor imala direktan interes da projekat uspe, a pri tome bi imala i dovoljno znanja da ga sprovede, što sve zajedno daje sigurnost ostalim zainteresovanim investitorima.

Koja je vaša preporuka pojedincima ili preduzećima koja bi bila zainteresovana da putem ventu.rs konkurišu za finansijska sredstva? Šta je ono što treba da pripreme i na šta treba da posebno obrate pažnju? 

Naša preporuka je svakako da dobro prouče materijale na našoj stranici ventu.rs i procene da li im crowdinvesting kao vid finansiranja odgovara. Posebno skrećemo pažnju na Vodič kroz crowdinvesting, koji se može skinuti na platformi. Posle toga, bilo bi dobro da naprave neku vrstu poslovnog plana koji bi nam poslali na uvid. Ukoliko smatramo da je poslovni plan izvodljiv, pokrenuli bismo dalje razgovore, a kasnije i konkretne korake za pokretanje crowdinvesting kampanje na Ventu.rs. Naravno, za sva dodatna pitanja, mogu nas i direktno kontaktirati preko info@ventu.rs.

reciklaza.biz

Najnovije
Možda bi Vas interesovalo

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име